Skip Navigation
 
 

Kurs DAN Advanced Oxygen Provider - Zaawansowany Ratownik Tlenowy DAN


Kurs DAN Advanced Oxygen Provider - kurs Zaawansowana Pierwsza Pomoc Tlenowa w wypadkach nurkowych DAN - jest wyższym poziomem szkolenia dla osób, które pomyślnie ukończyły kurs Pierwszej Pomocy Tlenowej w Wypadkach Nurkowych. Został stworzony w celu nauczenia Ratownika Tlenowego DAN (DAN Oxygen Provider) używania zestawu dodatniego ciśnienia (np. MTV-100) lub/i worka samorozprężalnego (BVM), stosownie do lokalnie przyjętych przepisów i uregulowań. Stanowi zaawansowany poziom szkolenia dla nurków (i wykwalifikowanych osób nie nurkujących) rozwijający umiejętności lepszego rozpoznawania możliwych urazów związanych z nurkowaniem oraz udzielania pierwszej pomocy tlenowej do czasu przybycia służb medycznych lub do chwili ewakuacji poszkodowanego do najbliższego punktu pomocy medycznej.


Kurs DAN Advanced Oxygen Provider - kurs Zaawansowana Pierwsza Pomoc Tlenowa w Wypadkach nurkowych DAN - naucza umiejętności i wiedzy koniecznej do wsparcia podstawowej pierwszej pomocy (BLS) i resuscytacji krążeniowo- oddechowej (CPR), w przypadku nie oddychającego nurka, zaawansowanymi technikami resuscytacyjnymi. Kurs podzielony jest na dwie części: obsługa ręcznie sterowanego resuscytatora (MTV) i worka samorozprężanego (BVM). Zależnie od lokalnych przepisów, ratownicy będą uczyli się tylko MTV lub zarówno MTV jak i BVM.

Zalecany minimalny czas trwania szkolenia
Sesja teoretyczna: 1-1,5h
Rozwijanie umiejętności praktycznych 2,5-3h

Obowiązkowe tematy programu nauczania

Sesja teoretyczna:
 rozpoznawanie urazów i chorób oraz korzyści z zastosowania O2 (tlenu),
 Tlenowe systemy resuscytacyjne (MTV i BVM),
 Udzielanie zaawansowanej pierwszej pomocy,
 omówienie ćwiczeń zaawansowanego ratownika tlenowego,
 zalecenia dla zaawansowanego ratownika tlenowego oraz użycie sprzętu.

Rozwijanie umiejętności praktycznych:
 ocena bezpieczeństwa miejsca wypadku,
 podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS)
 Używanie AED (opcjonalnie),
 powtórzenie umiejętności Ratownika Tlenowego,
 resuscytacja przy użyciu MTV,
 Resuscytacja z użyciem BVM.
 
 
« powrót|drukuj