Skip Navigation
 
 

Divemaster


Jako pierwszy kurs PADI wprowadzający nurków na profesjonalną drogę nurkowania PADI. Osoby, które pozytywnie ukończą to szkolenie zdobędą rangę certyfikowanego Asystenta Instruktorów podczas szkolenia kursantów. Będą oni nadzorować certyfikowanych nurków podczas ich nurkowań. Divemasterzy PADI, którzy zdecydują się na dalszą edukacjię na poziomie profesjonalnym, poprzez stopień Asystenta Instruktora PADI mogą wziąć udział w kursie Instruktorskim i otrzymać certyfikat instruktorski jako PADI Open Water Scuba Instructor.

Wymagania wstępne na kurs PADI Divemaster

1. Ukończone 18 lat.
2. Posiadanie stopnia PADI Advanced Open Water Diver lub równorzędnego w innej organizacji nurkowej.
3. Posiadanie stopnia PADI Rescue Diver lub równorzędnego w innej organizacji nurkowej.
4. Udokumentowane minimum 20 zalogowanych nurkowań (w dniu rozpoczęcia kursu).
4. Udokumentowane minimum 60 zalogowanych nurkowań (w dniu zakończenia kursu).
5. Posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nurkowania.
6. Posiadanie certyfikatu PADI Emergency First Response lub równorzędnego w innej organizacji.

Przebieg kursu PADI Divemaster

Kurs Divemastera składa się z trzech sekcji:

I. Zagadnienia teoretyczne

1. Rola i charakter Divemastera PADI.
2. Nadzorowanie certyfikowanych nurków.
3. Asystowanie przy szkoleniach.
4. Kursy prowadzone przez Divemastra PADI.
5. Zarządzanie ryzykiem.
6. Wprowadzenie do teorii nurkowania.
7. Fizyka nurkowania.
8. Fizjologia nurkowania.
9. Sprzęt nurkowy.
10. Teoria dekompresji i Rekreacyjny Planer Nurkowań PADI (RDP).
11. Biznes nurkowy.
12. Kariera nurkowa

II. Ocena umiejętności pływackich i nurkowych

W ramach oceny umiejętności pływackich kursant musi:

1. przepłynąć dowolnym stylem 400 metrów bez zatrzymywania
2. utrzymać się przez 15 minut na powierzchni wody, a przez ostatnie 2 minuty dłonie kursanta muszą znajdować się nad powierzchnią wody. (podczas wykonywania tego ćwiczenia kursant ubrany jest tylko w kostium kąpielowy)
3. przepłynąć 800 metrów w sprzęcie ABC.
4. holowanie nieruchomego nurka 100 metrów.

W ramach oceny umiejętności nurkowych kursant musi wykonać w stopniu demonstracyjnym 20 podstawowych umiejętności nurkowych:

1. Właściwe złożenie, dopasowanie, przygotowanie, założenie i rozłożenie sprzętu nurkowego.
2. Sprawdzenie Bezpieczeństwa przed nurkowaniem.
3. Wejście na głęboką wodę.
4. Neutralna pływalność na powierzchni.
5. Wymiana fajki na automat i automatu na fajkę.
6. Prawidłowe pięciopunktowe zanurzenie.
7. Odnalezienie i oczyszczenie automatu oddechowego.
8. Zdjęcie, założenie i oczyszczenie maski.
9. Zareagowanie na sytuacji braku powietrza i oddychanie z alternatywnego źródła powietrza partnera stacjonarnie przez co najmniej 30 sekund.
10. Oddychanie ze wzbudzonego automatu.
11. Neutralna pływalność pod wodą (fin pivot).
12. Prawidłowe pięciopunktowe wynurzenie.
13. Zdjęcie i założenie systemu balastowego na powierzchni.
14. Kontrolowane wynurzenie awaryjne płynąc.
15. Zawiśnięcie w toni (hover) przez 30 sekund.
16. Pływanie bez maski pod wodą.
17. Zdjęcie i założenie systemu balastowego pod wodą.
18. Zdjęcie i założenie sprzętu pod wodą.
19. Zdjęcie i założenie sprzętu na powierzchni.
20. Oddychanie partnerskie, stacjonarnie i płynąc (jako dawca i biorca).

W tej części dokonuje się również oceny umiejętności ratowniczych kandydata na Divemastera PADI

III. Praktyka

1. Wykonanie planu awaryjnego dla konkretnego miejsca nurkowego.
2. Wykonanie mapki miejsca nurkowego (która może być używana podczas odpraw nurkowych lub przez osoby samodzielnie nurkujące, Aby dobrze wykonać to zadania kursant musi wykorzystać takie umiejętności jak: planowanie nurkowania, podwodna nawigacja, techniki poszukiwania oraz rejestracji danych).

3. Zamina sprzętu - Kandydat musi zademonstrować umiejętność rozwiązywania pod wodą nieprzewidzianych problemów, poprzez zamianę z partnerem sprzętu pod wodą (oprócz skafandra nurkowegoi balastu), oddychając z jednego automatu.

4. Odbycie praktyki przy kursach prowadzonych przez certyfikowanego Instruktora PADI.
 
 
« powrót|drukuj